5129

Εγγραφή

Διαδικασία Εισαγωγής - Εγγραφής

Η εισαγωγή στο Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής πραγματοποιείται μέσω του συστήματος των Γενικών Εισητηρίων Εξετάσεων ή μετά από κατάταξη των πτυχιούχων άλλων Σχολών με βάση κατατακτήριες εξετάσεις που διενεργούνατι από το Τμήμα. Η πρόσκληση και η εγγραφή των πρωτοετών φοιτητών γίνεται μέσα σε προθεσμία που καθορίζεται κάθε χρόνο με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και ανακοινώνεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τα δικαιολογητικά που καλούνται να καταθέσουν οι φοιτητές που έχουν εισαχθεί με βάση τα αποτελέσματα των Γενικών Εξετάσεων είναι τα ακόλουθα:

Δικαιολογητικά Εγγραφής Πρωτοετών Φοιτητών

  • Αίτηση για εγγραφή (δίδεται από το Τμήμα).
  • Τίτλος απόλυσης ή πτυχίου ή αποδεικτικό του σχολείου του οποίου αποφοίτησε ή νομίμως επικυρωμένο ή ακριβές αντίγραφο του τίτλου (μπορεί να φέρει και το πρωτότυπο).
  • Υπεύθυνη Δήλωση «ότι δεν είναι εγγεγραμμένος σε άλλη Σχολή ή Τμήμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ».
  • 6 Φωτογραφίες τύπου Αστυνομικής Ταυτότητας.
  • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (Φωτοτυπία).
  • Αντίγραφο επικυρωμένο της βεβαίωσης πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (για τους επιτυχόντες του ενιαίου Λυκείου).
  • Εάν ήταν εγγεγραμμένος σε άλλο ΑΕΙ το Αποφοιτήριό του.
logo-01 logo-02 logo-03 logo-04 logo-05 logo-11
logo-06 logo-07 logo-08 logo-09 logo-10 logo12
logos

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ - ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

Επικοινωνία

  • Πανεπιστημιούπολη, περιοχή Δραγάνα
  • 68100 Αλεξανδρούπολη
  • Tηλέφωνο: 25510 30610

 

Copyright © 2013 - 2019 Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής Δ.Π.Θ.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.