• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • cinema

Το Τμήμα ΜΒΓ μέσα από τα μάτια των αποφοίτων μας

Το Τμήμα ΜΒΓ σε κερδίζει ακόμα και εάν δεν ήταν η πρώτη σου επιλογή. Έχει εξαιρετικές εγκαταστάσεις, οργάνωση, καταρτισμένους καθηγητές προσιτούς και νέους ηλικιακά που συνεχίζουν το ερευνητικό τους έργο, υπεύθυνους φοιτητές, διαρκή ενεργητική συμμετοχή σε δράσεις (συνέδρια/προγράμματα Ε.Ε. φοιτητών/ΕΣΠΑ/επαφή με αγορά) και ένα πλήρες (αν και αρκετά απαιτητικό) πρόγραμμα σπουδών. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις είναι επίσης πάρα πολύ καλές και δε θυμίζουν Ελληνικό πανεπιστήμιο...

Το μεγαλύτερο θετικό για εμένα είναι η επικοινωνία με τους καθηγητές μας, είναι πάντα διαθέσιμοι να ακούσουν τους προβληματισμούς μας και μας παροτρύνουν μάλιστα να το κάνουμε. Το Τμήμα λοιπόν δε με έχει απογοητεύσει και το διαφημίζω όπου και όποτε μπορώ...

(Αποσπάσματα από συνεντεύξεις αποφοίτων)

Πληροφορίες για υποψήφιους φοιτητές

Πού βρίσκεται το Τμήμα Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής

Το Τμήμα Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής έχει την έδρα του στην Αλεξανδρούπολη. Στεγάζεται από το 2008 στο κτίριο Φώτης Καφάτος, στην περιοχή Δραγάνα, λίγο έξω από την πόλη και δίπλα στο Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης.

Η ταυτότητα του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής

Το Τμήμα Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής ιδρύθηκε το 1999 με το ΦΕΚ 179 (6 Σεπτεμβρίου 1999), όπου σημειώνεται (σ. 3734): «το Τμήμα έχει ως αποστολή την κατάρτιση επιστημόνων ικανών να παράγουν βασική έρευνα στις βιοεπιστήμες, να εφαρμόζουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους στην ιατρική έρευνα και εφαρμογή, να διδάσκουν τις βιοεπιστήμες στην εκπαίδευση, και να συμμετέχουν στον οργάνωση της βιοτεχνολογίας». Με το Τμήμα Ιατρικής αποτελούν την Σχολή Επιστημών Υγείας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Οι σπουδές διαρκούν 4 ακαδημαϊκά έτη (8 εξάμηνα). Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε χρόνου και λήγει την 31η Αυγούστου του επόμενου. Κάθε ακαδημαϊκό έτος περιλαμβάνει δύο εξάμηνα: το χειμερινό και το εαρινό και κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον 13 εβδομάδες για διδασκαλία και 2 για εξετάσεις.

Ποιο είναι το αντικείμενο του Τμήματος;

20151001 101154

 

 

 

 

 

 

Η Μοριακή Βιολογία και η Γενετική είναι δύο συναφείς, άμεσα σχετιζόμενοι κλάδοι των Βιοεπιστημών που εστιάζονται τόσο στην μελέτη των βιολογικών συστημάτων, κυρίως στο μοριακό και κυτταρικό επίπεδο (μόρια, γονίδια, κληρονομικότητα, ρύθμιση κ.λπ.), όσο και στην ανάπτυξη εφαρμογών στους τομείς της Υγείας, των Τροφίμων, του Περιβάλλοντος και της Αγροτικής Ανάπτυξης. Η έρευνα που πραγματοποιείται στο Τμήμα ΜΒ&Γ εστιάζεται στη Βιοϊατρική με έμφαση στις ανθρώπινες ασθένειες, στη Βιοτεχνολογία με έμφαση στην εφαρμοσμένη μικροβιολογία και στα φυσικά προϊόντα και στην Μοριακή Αγροβιολογία με έμφαση στη μοριακή βιολογία εντόμων και μικροοργανισμών. Σημαντική θέση κατέχουν επίσης και οι τομείς της Βιοπληροφορικής, της Υπολογιστικής και Δομικής Βιολογίας, της Οικολογίας/Βιοποικιλότητας και της Φαρμακευτικής Χημείας.

Χαρακτήρας των σπουδών

Οι Μοριακές Βιοεπιστήμες δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην έρευνα
Οι σπουδές στo Tμήμα Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής έχουν σαφή εργαστηριακό χαρακτήρα
Τα Εργαστηριακά μαθήματα είναι υποχρεωτικά και σε αυτά οι φοιτητές δουλεύουν σε μικρές ομάδες φοιτητών (2-3 άτομα)

Πρόγραμμα Σπουδών

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του ΤΜΒΓ έχει σχεδιαστεί βάσει διεθνών προτύπων. Κατά τα δύο πρώτα έτη των σπουδών τους οι φοιτητές εξοικειώνονται με τις βασικές έννοιες και αρχές των Μοριακών Βιοεπιστημών καθώς και με τις σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές. Κατά το τρίτο και τέταρτο έτος οι φοιτητές εμβαθύνουν στη μελέτη της Μοριακής Βιολογίας και της Γενετικής καθώς επίσης και των εφαρμογών τους. Οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τις σύγχρονες και τις αναδυόμενες τάσεις σε εξειδικευμένα πεδία μέσα από τα μαθήματα επιλογής που προσφέρονται, ενώ η διπλωματική (πτυχιακή) εργασία που πραγματοποιείται κατά το τελευταίο εξάμηνο των σπουδών, αποτελεί πρωτότυπη ερευνητική εργασία και εκπονείται στο Πανεπιστήμιο ή σε Ερευνητικούς φορείς.

Για τη λήψη πτυχίου απαιτούνται συνολικά 43 μαθήματα: 35 Υποχρεωτικά και 8 Επιλογής
Ο βαθμός δυσκολίας-φόρτου εργασίας είναι ισότιμος για όλα τα εξάμηνα: τα μαθήματα παρέχουν 30 ECΤS κάθε εξάμηνο σπουδών.
Τα δύο πρώτα έτη τα μαθήματα είναι υποχρεωτικά και βασικά. Στο 3ο έτος εισάγονται μαθήματα επιλογής.
Στα εξάμηνα Α-Γ διδάσκονται μόνο υποχρεωτικά μαθήματα. Κατά συνέπεια ο φοιτητής είναι υποχρεωμένος να τα εξεταστεί σε όλα επιτυχώς προκειμένου να πάρει πτυχίο. Από το Δ΄ εξάμηνο, εκτός από τα υποχρεωτικά μαθήματα, προσφέρονται αρκετά μαθήματα επιλογής από τα οποία οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να επιλέξουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε οκτώ συνολικά.
Kατά το Η΄ εξάμηνο οι φοιτητές είτε πραγματοποιούν Διπλωματική Εργασία ή επιλέγουν να παρακολουθήσουν 10 μαθήματα επιλογής.

Το Τμήμα ΜΒΓ προσφέρει επίσης:

 • Πιστοποίηση Η/Υ.
 • Πιστοποιημένη Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια.
 • Πρόγραμμα ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας (μέσω του ΕΣΠΑ).
 • Πρακτική άσκηση (μέσω του ΕΣΠΑ).
 • Συμμετοχή στο πρόγραμμα ERASMUS +.
 • Πέντε (5) Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών.
 • Διδακτορικές Σπουδές.

Μηχανογραφικό - Βάσεις

Το Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής ανήκει στις Επιστήμες Υγείας. Οι υποψήφιοι μπορούν να το δηλώσουν από το 2ο και το 3ο Επιστημονικό Πεδίο. Συγκεντρώνει σταθερά υψηλή βάση εισαγωγής, το 2017 ο πρώτος εισακτέος είχε 18653 μόρια, ενώ η βάση εισαγωγής ήταν τα 17855 μόρια.

Τα μόρια του πρώτου και του τελευταίου εισακτέου τα τελευταία χρόνια είναι:

 

Μόρια πρώτου εισακτέου

Μόρια τελευταίου εισακτέου

2017

18653

17855

2016

18917

18004

2015

18331

16838

2014

18644

17286

 

Μετά το πτυχίο, τι;

Markos Lab 2008 c

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ρόλος των Βιοεπιστημόνων είναι η παραγωγή γνώσης, η οποία βρίσκει εφαρμογές στην Ιατρική, στην Αγροβιολογία, στη Βιοτεχνολογία και στην Εκπαίδευση των Βιοεπιστημών. Επαγγελματικά οι απόφοιτοι του Τμήματος δραστηριοποιούνται στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα στους τομείς της έρευνας, της εκπαίδευσης και της παροχής υπηρεσιών, συμβουλών και γνωματεύσεων, σε κάθε γνωστικό αντικείμενο που υπάγεται στη Βιολογία, στη Γενετική και στο ευρύτερο πεδίο των Βιοεπιστημών. Οι Μοριακοί Βιολόγοι-Γενετιστές μπορούν να απασχοληθούν σε νοσοκομεία και διαγνωστικά κέντρα, σε φαρμακευτικές εταιρείες, σε εργαστήρια πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων, σε βιομηχανικές μονάδες (φαρμάκων, τροφίμων καθώς και γεωργικές μονάδες), σε εταιρείες βιοτεχνολογικού - βιοϊατρικού περιεχομένου, ερευνητικά κέντρα νοσοκομείων, διοικητικές υπηρεσίες μοριακής και βιοϊατρικής τεχνολογίας. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος (βάσει του Προεδρικού Διατάγματος 158/1.10.2009 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α199/1.10.2009) μπορούν να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στους παρακάτω, ενδεικτικούς τομείς:

α) Στην έρευνα πάνω σε κάθε γνωστικό αντικείμενο που υπάγεται στον ευρύτερο τομέα των βιοεπιστημών και η οποία είτε έχει αμιγώς θεωρητική − επιστημονική κατεύθυνση, και στην περίπτωση αυτή δεν συνδέεται με εμπορικούς σκοπούς, είτε προορίζεται για βιομηχανική εφαρμογή και διεξάγεται με πρωτοβουλία και χρηματοδότηση δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων, σε ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα, ιδρύματα και εργαστήρια που ανήκουν στο δημόσιο ή σε ιδιώτες, καθώς και σε αρμόδιες διευθύνσεις, υποδιευθύνσεις ή τμήματα εθνικών, ευρωπαϊκών ή διεθνών οργανισμών και ιδιωτικών επιχειρήσεων.

β) Στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, σε υπηρεσίες υγείας (νοσοκομεία, νομαρχίες ή άλλες υπηρεσίες) και σε κρατικές υπηρεσίες όπως είναι ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), οι υγειονομικές υπηρεσίες ή άλλες μονάδες, σε διαγνωστικά εργαστήρια και εταιρείες σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά.

γ) Στην εκπαίδευση, σε δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα όλων των βαθμίδων στην Ειδικότητα των Βιολόγων (ΠΕ04), με αντικείμενο διδασκαλίας τη Βιολογία και Γενετική καθώς και κάθε άλλο γνωστικό αντικείμενο που σχετίζεται με τις Βιοεπιστήμες, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά.

Παραδείγματα πιθανών θέσεων εργασίας:

 • Σε Φαρμακοβιομηχανίες (η Μοριακή Βιολογία έχει αναγνωριστεί ως πρωτοποριακός κλάδος στη βιομηχανία φαρμάκων)
 • Σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα
 • Σε Διαγνωστικά Εργαστήρια/ Κέντρα
 • Σε Βιοτεχνολογικές Εταιρείες
 • Σε κρατικές υπηρεσίες όπως είναι ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), οι υγειονομικές υπηρεσίες κτλ
 • Σε πανεπιστημιακά και ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα, ιδρύματα και εργαστήρια ως ερευνητές
 • Σε υποδιευθύνσεις ή τμήματα εθνικών, ευρωπαϊκών ή διεθνών οργανισμών σχετικών με τις Βιοεπιστήμες [π.χ. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMEA) Εuropean Patent Office, World Health Organisation, κτλ]
 • Στη Δημόσια Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως Καθηγητές Βιολόγοι (ΠΕ04.04)
 • Στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε θέσεις ΔΕΠ
 • Σε φροντιστήρια ως καθηγητές στο αντικείμενο της Βιολογίας και σε κάθε άλλο γνωστικό αντικείμενο που σχετίζεται με τις Βιοεπιστήμες

Οι απόφοιτοί μας λένε…

Αποσπάσματα από συνεντεύξεις αποφοίτων

 • Το Τμήμα ΜΒΓ σε κερδίζει ακόμα και εάν δεν ήταν η πρώτη σου επιλογή. Έχει εξαιρετικές εγκαταστάσεις, οργάνωση, καταρτισμένους καθηγητές προσιτούς και νέους ηλικιακά που συνεχίζουν το ερευνητικό τους έργο, υπεύθυνους φοιτητές, διαρκή ενεργητική συμμετοχή σε δράσεις (συνέδρια/προγράμματα Ε.Ε. φοιτητών/ΕΣΠΑ/επαφή με αγορά) και ένα πλήρες (αν και αρκετά απαιτητικό) πρόγραμμα σπουδών. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις είναι επίσης πάρα πολύ καλές και δε θυμίζουν Ελληνικό πανεπιστήμιο….
 • Το μεγαλύτερο θετικό για εμένα είναι η επικοινωνία με τους καθηγητές μας, είναι πάντα διαθέσιμοι να ακούσουν τους προβληματισμούς μας και μας παροτρύνουν μάλιστα να το κάνουμε... Το Τμήμα λοιπόν δε με έχει απογοητεύσει και το διαφημίζω όπου και όποτε μπορώ.
 • Αρχικά η γνώμη μου για το Τμήμα μας ήταν διαφορετική κατά την έναρξη της φοίτησής μου σε σχέση με τώρα… Η άποψη που έχω πλέον, ως τελειόφοιτη, είναι ότι το Τμήμα ΜΒ&Γ έχει ένα αρκετά υψηλό επίπεδο για τα δεδομένα της χώρας μας, τόσο σε επίπεδο φοιτητών αλλά και ακαδημαϊκών. Έχοντας το Τμήμα ΜΒ&Γ ως δεύτερη επιλογή και επειδή κατάγομαι από μια πόλη μακριά από την Αλεξανδρούπολη, αρχικά ήμουν ιδιαίτερα διστακτική για την απόφαση που έπρεπε να πάρω. ... Αποφάσισα, τελικά, να έρθω δοκιμαστικά και ακόμα θεωρώ ότι αυτή είναι η καλύτερη επιλογή που θα μπορούσα να είχα κάνει.…
 • Το Τμήμα είναι πολύ καλά οργανωμένο και λόγω του μικρού μεγέθους του δεν υπάρχει απρόσωπη σχέση μεταξύ καθηγητών και φοιτητών. Αποφοιτώντας, είναι δυνατόν κάποιος να επιλέξει ανάμεσα σε διαφορετικές πορείες που δεν θα μπορούσε να φανταστεί από μόνος του πριν την εισαγωγή του στο Τμήμα. Θα ήθελα εδώ να αναφέρω ότι εγώ επιλέχθηκα για διδακτορική υποτροφία ανάμεσα σε 250 άτομα από όλον κόσμο από συγκεκριμένο πρόγραμμα. Αναφέρω τη συγκεκριμένη πληροφορία, όχι για λόγους εντυπωσιασμού, αλλά για να τονίσω ότι ένα καλό «πακέτο» που μπορεί να χτίσει ένας απόφοιτος ΜΒΓ, μπορεί να τον βοηθήσει να ‘κονταροχτυπηθεί’ ευθέως με άλλους υποψηφίους από αξιόλογα ιδρύματα ανά τον κόσμο.
 • Όταν μπήκα στο Τμήμα και ξεκίνησα τις σπουδές μου αυτό που ένιωσα ξεπέρασε τις αρχικές μου προσδοκίες γιατί είδα πως είναι μια σχολή που, προσωπικά, μου άνοιξε νέους ορίζοντες τόσο στη μόρφωση όσο και στην επαγγελματική εξέλιξη που θα μπορούσα να έχω...Μου έκανε εντύπωση η πολύ καλή οργάνωση και πως ήταν πολύ εύκολο να προσεγγίσω τους καθηγητές μου…. Για εμένα ήταν η καλύτερη επιλογή που θα μπορούσα να κάνω, και εύχομαι το Τμήμα μου να συνεχίσει να εξελίσσεται.
 • Η εισαγωγή μου στο Τμήμα ΜΒ&Γ ήταν καθαρά θέμα τύχης, καθώς έχασα μία σχολή στην Αθήνα για 30 μόρια. Στην αρχή υπήρχαν αισθήματα απογοήτευση και θυμού. Μήπως απογοήτευσα τους γονείς μου που θέλανε ιατρική; Γιατί να έχω βγάλει τα περισσότερα μόρια από όλη την παρέα και να είμαι ο μόνος που περνάει επαρχία; Τελικά όμως νοιώθω πιο τυχερός από ποτέ. Όλα αυτά έγιναν για κάποιο λόγο. Κατάφερα να αποκομίσω γνώσεις από υψηλά καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό και η επιλογή αυτή αποδείχθηκε πως ήταν πέρα από τις προσδοκίες μου.
 • Σε γενικές γραμμές, όμως, το Τμήμα μας είναι λίγο άγνωστο. Είναι καλό να μαθευτεί και να ανέβει στις προτιμήσεις των μαθητών.

Η ζωή στην Αλεξανδρούπολη - Φοιτητική μέριμνα

Μετακινήσεις

Οι φοιτητές μετακινούνται δωρεάν με τα λεωφορεία του Αστικού ΚΤΕΛ Αλεξανδρούπολης με την επίδειξη της φοιτητικής τους ταυτότητας. Τα λεωφορεία αναχωρούν από το κέντρο της πόλης προς το Τμήμα και αντίστροφα κάθε μισή ώρα. Για τα δρομολόγια: 06:10, 06:40, 07:20, 21:20, 21:50, 22:10 χρειάζεται φοιτητικό εισιτήριο (0,60 Ε).

Σίτιση και Στέγαση

Όλοι φοιτητές έχουν το δικαίωμα να σιτίζονται πλήρως και δωρεάν, εφόσον το οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο οικονομικό όριο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Το κόστος σίτισης στη Λέσχη (για όσους δεν δικαιούνται δωρεάν σίτιση) είναι 2,25 Ε κάθε μέρα (για 3 γεύματα: πρωί, μεσημέρι και βράδυ). Η Λέσχη είναι ανοιχτή 7.30 – 9 πμ για πρωινό, 12-3 μμ για μεσημεριανό και 6-9 μμ για βραδινό.

Παρέχεται δωρεάν στέγαση σε πρωτοετείς φοιτητές σε ενοικιαζόμενα από το ΔΠΘ δωμάτια ξενοδοχείων στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης και της Νέας Χηλής. Η πολιτική του ΔΠΘ είναι να ικανοποιούνται όλες οι αιτήσεις στέγασης των πρωτοετών φοιτητών.

Υγειονομική περίθαλψη

­ Οι φοιτητές δικαιούνται υγειονομική περίθαλψη, ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή για διάστημα ίσο προς τα έτη φοίτησης προσαυξανόμενο κατά το ήμισυ (ν+2). Μετά την προσκόμιση μιας φωτογραφίας στη Γραμματεία του Τμήματος, χορηγείται στον φοιτητή Φοιτητικό Βιβλιάριο Περίθαλψης, το οποίο ανανεώνεται κάθε ακαδημαϊκό έτος. Αν ο φοιτητής δικαιούται περίθαλψη από άλλον ασφαλιστικό φορέα (π.χ. των γονέων), τότε έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τον φορέα που επιθυμεί με υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλει στη Γραμματεία. Η υγειονομική περίθαλψη των φοιτητών περιλαμβάνει: ιατρική εξέταση, νοσοκομειακή εξέταση, φαρμακευτική περίθαλψη, παρακλινικές εξετάσεις, εξέταση στο σπίτι, τοκετούς, φυσικοθεραπεία, οδοντιατρική περίθαλψη, ορθοπεδικά είδη.

Η Αλεξανδρούπολη

Η Αλεξανδρούπολη είναι πόλη της Θράκης και πρωτεύουσα του νομού Έβρου . Αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους συγκοινωνιακούς κόμβους της Θράκης καθώς προσεγγίζεται με όλα τα μέσα. Καθημερινά δρομολόγια των υπεραστικών λεωφορείων ΚΤΕΛ συνδέουν την Αλεξανδρούπολη με τις πόλεις της Κομοτηνής, Ξάνθης, Καβάλας και Θεσσαλονίκης. Μέσω του Σταθμού των Υπεραστικών ΚΤΕΛ της Θεσσαλονίκης υπάρχει δυνατότητα μετάβασης στις πόλεις της Δυτικής, Κεντρικής και Νότιας Ελλάδας. Υπάρχουν επίσης ορισμένα δρομολόγια υπεραστικών λεωφορείων που συνδέουν απευθείας την Αλεξανδρούπολη με την Αθήνα. Συχνή καθημερινή σύνδεση υπάρχει με τις υπόλοιπες περιοχές του Νομού Έβρου. Με δρομολόγια της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, η Αλεξανδρούπολη συνδέεται κάθε μέρα με τη Θεσσαλονίκη, περνώντας από Κομοτηνή, Ξάνθη, Δράμα, Σέρρες και Κιλκίς. Καθημερινά δρομολόγια υπάρχουν και με τις περιοχές του Βόρειου Έβρου, μέχρι τα Δίκαια.
Η Αλεξανδρούπολη έχει το Διεθνές Αεροδρόμιο Δημόκριτος, το οποίο απέχει 7 χλμ. από το κέντρο της πόλης. Εκτελούνται αρκετές καθημερινές πτήσεις από και προς την Αθήνα. Το αεροδρόμιο συνδέεται με την πόλη με λεωφορεία του αστικού ΚΤΕΛ και με ταξί. Από το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης αναχωρεί το πλοίο για το νησί της Σαμοθράκης, έναν τουριστικό προορισμό αγαπητό στους νέους. Τους καλοκαιρινούς μήνες γίνονται πολλά καθημερινά δρομολόγια. Στην Αλεξανδρούπολη ζουν πολλοί φοιτητές που σπουδάζουν στις δύο Σχολές: τη Σχολή Επιστημών Υγείας (Τμήματα Ιατρικής και Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής) και τη Σχολή Επιστημών της Αγωγής (Παιδαγωγικά Τμήματα). Υπάρχουν πολλά μικρά διαμερίσματα που ενοικιάζονται σε φοιτητές, συχνά επιπλωμένα.

1.jpg

Η πόλη έχει πολλά νεανικά στέκια και μπαράκια, ταβέρνες και φρέσκο ψάρι. Τους καλοκαιρινούς μήνες το μπάνιο είναι μια εύκολη υπόθεση, γιατί φτάνει κανείς σε κοντινές παραλίες με τα πόδια, με ποδήλατο ή με λεωφορείο. Η πόλη είναι επίπεδη, έχει ποδηλατόδρομους και γι αυτό πολλοί κυκλοφορούν με ποδήλατα.


 
logo-01 logo-02 logo-03 logo-04 logo-05 logo-11
logo-06 logo-07 logo-08 logo-09 logo-10 logo12
logos

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ - ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

Επικοινωνία

 • Πανεπιστημιούπολη, περιοχή Δραγάνα
 • 68100 Αλεξανδρούπολη
 • Tηλέφωνο: 25510 30610