10/06/2022 Προκήρυξη διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντών δεκατεσσάρων (14) Εργαστηρίων του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης με τριετή θητεία αρχομένης από 01-09-2022

Εργαστήριο   Υπολογιστικής Φυσικοχημείας

Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας Κυττάρου-Κυτταρικού Κύκλου και Πρωτεομικής

Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας Ανάπτυξης και Μοριακής Νευροβιολογίας

Εργαστήριο   Μοριακής Ανοσοβιολογίας

Εργαστήριο   Εφαρμοσμένης Μικροβιολογίας και Βιοτεχνολογίας

Εργαστήριο   Διδακτικής και Επαγγελματικής Ανάπτυξης των Βιοεπιστημόνων

Εργαστήριο   Γονιδιωματικής Ποικιλότητας και Γενετικής Επιδημιολογίας

Εργαστήριο Γενετικής Πληθυσμών και Εξέλιξη

Εργαστήριο   Γενετικής Ανθρώπου και Πειραματικών Μοντέλων

Εργαστήριο   Βιομοριακής Δομής και Βιοφυσικής Ανάλυσης

Εργαστήριο   Οικολογίας και Διατήρησης της Βιοποικιλότητας

Εργαστήριο   Γονιδιακής Έκφρασης Μοριακής Διαγνωστικής και Σύγχρονων Θεραπευτικών Μέσων

Εργαστήριο   Μοριακής Γενετικής και Φαρμακογονιδιωματικής-Τοξικογονιδιωματικής

Εργαστήριο Μοριακής Ρύθμισης και Ανάπτυξης Διαγνωστικής Τεχνολογίας

 

logos

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ - ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

Επικοινωνία

  • Πανεπιστημιούπολη, περιοχή Δραγάνα
  • 68100 Αλεξανδρούπολη
  • Tηλέφωνο: 25510 30610

 

Copyright © 2013 - 2019 Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής Δ.Π.Θ.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.