01/02/2021 Κατάθεση εισηγητικής έκθεσης για την πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Γενετική και Μοριακή Βάση Ασθενειών»

Κατατέθηκε η αριθμ. ΔΠΘ/ΤΜΟΒΙ/32206/1057/01-02-2020  Εισηγητική Έκθεση από την τριμελή εισηγητική επιτροπή αξιολόγησης του έργου των υποψηφίων για την πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή  στη βαθμίδα του  Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Γενετική και Μοριακή Βάση Ασθενειών» Η εισηγητική έκθεση έχει αναρτηθεί και στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ
https://service.apella.grnet.gr κωδικός θέσης APP 15965 ).

logos

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ - ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

Επικοινωνία

  • Πανεπιστημιούπολη, περιοχή Δραγάνα
  • 68100 Αλεξανδρούπολη
  • Tηλέφωνο: 25510 30610

 

Copyright © 2013 - 2019 Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής Δ.Π.Θ.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.