ΠΜΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

Μοριακή διαγνωστική, Βιοδείκτες και Στοχευμένες Θεραπείες


Αντικείμενο
του Προγράμματος

Αντικείμενο του προγράμματος είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο πεδίο της Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής , καθώς και της Βιοϊατρικής, με έμφαση στη μεταφραστική έρευνα. Συνδέοντας τη βασική εργαστηριακή έρευνα με την κλινική πράξη, το πεδίο της μεταφραστικής έρευνας στοχεύει στην αξιοποίηση των ερευνητικών δεδομένων και των τεχνολογιών αιχμής των Μοριακών Βιοεπιστημών για την ανάπτυξη νέων διαγνωστικών μεθόδων, θεραπευτικών μέσων και προσεγγίσεων. 

Οι απόφοιτοι θα έχουν τη δυνατότητα να σταδιοδρομήσουν σε τομείς όπως η Βιοϊατρική Έρευνα, η Βιοτεχνολογία και η Μοριακή Διάγνωση και θα μπορούν να στελεχώσουν τόσο ακαδημαϊκά και ερευνητικά Ιδρύματα όσο και βιοϊατρικά, διαγνωστικά εργαστήρια καθώς και βιοτεχνολογικές και φαρμακευτικές εταιρείες.

Τα μαθήματα

Τα μαθήματα συντονίζονται από τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του ΔΠΘ και θα πραγματοποιηθούν σε συνεργασία με μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής του ΔΠΘ, αναγνωρισμένους καθηγητές και ερευνητές από Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Ιδρύματα της ημεδαπής αλλά και της αλλοδαπής καθώς και εκπροσώπους από τον τομέα της εφηρμοσμένης Βιοτεχνολογίας, διευρύνοντας το φάσμα προοπτικών των αποφοίτων. Καλλιεργώντας έναν διεθνή προσανατολισμό, η γλώσσα του προγράμματος είναι η Αγγλική και η Ελληνική.

Οι συμμετέχοντες

Οι συμμετέχοντες στο ΠΜΣ θα εξοικειωθούν με τις βασικές αρχές, τη μεθοδολογία και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την ανάλυση του γονιδιώματος και της έκφρασης των πρωτεϊνών σε μεγάλη κλίμακα, την ανάλυση βιολογικών δεικτών καθώς και την ανάπτυξη νέων φαρμάκων και διαγνωστικών και θεραπευτικών μοριακών εφαρμογών. Επιπλέον θα εκπαιδευτούν στις αρχές βιοηθικής και τους κανονισμούς διεξαγωγής κλινικών μελετών, τη βιοασφάλεια, τις ερευνητικές δεξιότητες, αλλά και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας.

Οι απόφοιτοι

"...Θα το συνιστούσα ανεπιφύλακτα σε ένα νέο φοιτήτη που θα ήθελε να ασχοληθεί ενεργά με την έρευνα"
Christos Efstathiou, BSc, MSc. Laboratory of Molecular Cell Biology, Cell Cycle and Proteomics, Department of Molecular Biology and Genetics

Πρόγραμμα Σπουδών

Δείτε το πρόγραμμα σπουδών και τα περιεχόμενα των μαθημάτων.

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Αριθμός Εισακτέων, Κατηγορίες Υποψηφίων, Δικαιολογητικά

Πληροφοριακό Υλικό

Δείτε το πληροφοριακό υλικό του ΠΜΣ

Νέα - Ανακοινώσεις


ΠΜΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ


Design & Development by Prisma Electronics

© 2020 Π.Μ.Σ. Μεταφραστική Ερευνά στην Βιοιατρική