logo2.png

Γαλάνης Αλέξης

            DSC 0892

 

 

 

 

Επίκουρος Καθηγητής Μοριακής Βιολογίας

Επικοινωνία
Γραφείο: 1ος όροφος, κτίριο 10
Τηλέφωνο: +30-25510-30634
Τηλεομοιοτυπία: +30-25510-30625
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
agalanis@mbg.duth.gr
Eργαστήριο: 1ος όροφος, κτίριο 10
Τηλέφωνο εργαστηρίου: +30-25510-30624
  

Εκπαίδευση

•    B.Sc (Genetics and Microbiology) 1997, University of Sheffield, U.K.
•    Ph.D. 2000, University of Newcastle of Tyne, U.K.

Επιστημονικά Ενδιαφέροντα

Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα εστιάζονται σε δύο κύριους άξονες:

Στη μελέτη ενδοκυτταρικών σηματοδοτικών μονοπατιών που ρυθμίζουν το γονιδιακό προφίλ του κυττάρου σε σχέση με τα εξωτερικά ερεθίσματα. Πιο συγκεκριμένα μελετάται η δράση του μονοπατιού των ΜΑΡ κινασών και η αλληλεπίδραση τους με διάφορους μεταγραφικούς παράγοντες, όπως ο παράγοντας επαγόμενος από υποξία HIF-1. Σκοπός είναι ο χαρακτηρισμός των μηχανισμών εξειδίκευσης της αντίδρασης με απώτερο στόχο το σχεδιασμό και τη εφαρμογή στοχευόμενων πεπτιδικών αναστολέων, τόσο σεinvitro όσο και σε invivo συστήματα.

Στη μελέτη δράσης προβιοτικών μικροοργανισμών σε νέα λειτουργικά τρόφιμα. Πιο συγκεκριμένα μελετώνται οι αλληλεπιδράσεις των προβιοτικών μικροοργανισμών με τα κύτταρα του ξενιστή (καταναλωτή των λειτουργικών τροφίμων) για να χαρακτηριστούν οι μοριακοί μηχανισμοί δράσης τους καιτα σηματοδοτικά μονοπάτια στα οποία εμπλέκονται ώστε να εξακριβωθεί και επιβεβαιωθεί ο ευεργετικός τους ρόλος έναντι διαφόρων παθήσεων όπως η δυσανεξία στη λακτόζη, η οξεία γαστρεντερίτιδα και τα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου καθώς και ο καρκίνος του παχέος εντέρου.

Διδασκαλία

   Μοριακή Βιολογία ΙΙ
   Γονιδιακή Έκφραση και Κυτταρική Σηματοδότηση
   Εργαστηριακό Μάθημα στη Μοριακή Βιολογία
   Ρύθμιση Κυτταρικής Λειτουργίας
   Μηχανισμοί Ογκογένεσης
   Μοριακή Βιοτεχνολογία και Διατροφή

Επιλεγμένες  Δημοσιεύσεις

Pappa, O., Vantarakis, A., Galanis, A., Vantarakis, G., Mavridou, A. Antibiotic resistance profiles of Pseudomonas aeruginosa isolated from various Greek aquatic environments FEMS Microbiology Ecology, 92 (5) (2016)

Saxami, G., Karapetsas, A., Lamprianidou, E., Kotsianidis, I., Chlichlia, A., Tassou, C., Zoumpourlis, V., Galanis, A. Two potential probiotic lactobacillus strains isolated from olive microbiota exhibit adhesion and anti-proliferative effects in cancer cell lines (2016) Journal of Functional Foods, 24, pp. 461-471.

Saxami, G., Papadopoulou, O.S., Chorianopoulos, N., Kourkoutas, Y., Tassou, C.C., Galanis, A. Molecular detection of two potential probiotic lactobacilli strains and evaluation of their performance as starter adjuncts in yogurt production (2016) International Journal of Molecular Sciences, 17 (5)

Tiptiri-Kourpeti, A., Spyridopoulou, K., Santarmaki, V., Aindelis, G., Tompoulidou, E., Lamprianidou, E.E., Saxami, G., Ypsilantis, P., Lampri, E.S., Simopoulos, C., Kotsianidis, I., Galanis, A., Kourkoutas, Y., Dimitrellou, D., Chlichlia, K. Lactobacillus casei exerts anti-proliferative effects accompanied by apoptotic cell death and up-regulation of TRAIL in colon carcinoma cells (2016) PLoS ONE, 11 (2), art. no. e0147960

Galanis, A., Kourkoutas, Y., Tassou, C.C., Chorianopoulos, N. Detection and identification of probiotic Lactobacillus plantarum strains by multiplex PCR using RAPD-derived primers (2015) International Journal of Molecular Sciences, 16 (10), pp. 25141-25153.

Karapetsas, A., Giannakakis, A., Dangaj, D., Lanitis, E., Kynigopoulos, S., Lambropoulou, M., Tanyi, J.L., Galanis, A., Kakolyris, S., Trypsianis, G., Coukos, G., Sandaltzopoulos, R. Overexpression of GPC6 and TMEM132D in Early Stage Ovarian Cancer Correlates with CD8+ T-Lymphocyte Infiltration and Increased Patient Survival (2015) BioMed Research International, 2015, art. no. 712438.

Sidira, M., Galanis, A., Nikolaou, A., Kanellaki, M., Kourkoutas, Y. Evaluation of Lactobacillus casei ATCC 393 protective effect against spoilage of probiotic dry-fermented sausages (2014) Food Control, 42, pp. 315-320.

Karapetsas, A., Giannakakis, A., Pavlaki, M., Panayiotidis, M., Sandaltzopoulos, R., Galanis, A. Biochemical and molecular analysis of the interaction between ERK2 MAP kinase and hypoxia inducible factor-1α (2011) International Journal of Biochemistry and Cell Biology, 43 (11), pp. 1582-1590.

Galanis, A., Pappa, A., Giannakakis, A., Lanitis, E., Dangaj, D., Sandaltzopoulos, R. Reactive oxygen species and HIF-1 signalling in cancer (2008) Cancer Letters, 266 (1), pp. 12-20.

Yang, S.-H., Galanis, A., Witty, J., Sharrocks, A.D. An extended consensus motif enhances the specificity of substrate modification by SUMO (2006) EMBO Journal, 25 (21), pp. 5083-5093.

Barsyte-Lovejoy, D., Galanis, A., Clancy, A., Sharrocks, A.D. ERK5 is targeted to myocyte enhancer factor 2A (MEF2A) through a MAPK docking motif (2004) Biochemical Journal, 381 (3), pp. 693-699.

Galanis, A., Yang, S.-H., Sharrocks, A.D. Selective targeting of MAPKs to the ETS domain transcription factor SAP-1 (2001) Journal of Biological Chemistry, 276 (2), pp. 965-973.

Sharrocks, A.D., Yang, S.-H., Galanis, A. Docking domains and substrate-specificity determination for MAP kinases (2000) Trends in Biochemical Sciences, 25 (9), pp. 448-453.


Συνημμένο αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

Visit fbetting.co.uk ladbrokes